Els centre de salut mental van atendre 216.412 persones el 2012

El 10,7% de la població de 15 anys o més té risc de patir algun trastorn mental al llarg d’un any.


L‘informe 2013 de la Central de Resultats és un instrument del Departament de Salut que mesura, avalua i difon els resultats assolits en l’àmbit de l’assistència sanitària per part dels diferents agents integrants del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

Per primer cop, hi ha un apartat específic de Salut Mental i Addiccions. Aquestes són algunes de les principals conclusions:
  • L’any 2012, els centres de salut mental de Catalunya van atendre un total de 216.412 persones i es van realitzar 1.391.916 visites.
  • Pel que fa a l’atenció en salut mental comunitària en adults, l’any 2012 els CSMA van atendre 159.309 persones, que suposa un per­centatge del 2,58% de la població adulta de Catalunya.
  • Un 30,9% de la demanda atesa han estat persones amb trastorn mental sever; un 21,9% presenten algun diagnòstic de psicosi; i un 28,5% presenten diagnòstic principal de trastorn depressiu.
  • Les unitats d’aguts de salut mental de Catalunya van notificar 16.338 altes. L’estada mitjana d’aquestes va ser de 17,50 dies.
  • Les unitats de subaguts van realitzar un total de 2.561 altes, amb una estada mitjana de 69,09 dies
  • Un total de 4.072 persones han estat desenvolupant un procés de rehabilitació als serveis de rehabilitació comunitària de Catalunya, amb una durada igual o superior a 3 mesos.
  • L’atenció comunitària a la salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) van realitzar 23.413 primeres visites, que equival a 1,64% de la població catalana menor de 18 anys.
  • Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), l’any 2012 el 10,7% de la població de 15 anys o més té risc de patir algun trastorn mental al llarg d’un any.
Enllaços:
Informe de la Central de Resultats. Salut mental i addiccions. Novembre 2013
Dades dels indicadors de salut merntal i addiccions. Novembre 2013
Informe de la Central de Resultats (general)
Avantprojecte del Pressupost del Departament de Salut 2014

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article