El risc de pobresa afecta el 20,1% de la població catalana l’any 2012

El 57,2% de la població estrangera manifesta arribar a fi de mes amb dificultat.

L’any 2012 el risc de pobresa afecta el 20,1% de la població catalana, quatre dècimes menys que  l’any anterior (20,5%), segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta taxa se situa per sota de la dada espanyola (22,2%), però per sobre de la Unió Europea (16,9%).

El 31,6% de les llars catalanes manifesten arribar amb dificultat a fi de mes. Les llars on la persona de  referència és de nacionalitat estrangera o bé separada o divorciada són on més es percep la dificultat  d’arribar a fi de mes, 57,2% i 45,3% respectivament.

L’INE, per tal de calcular les dades de l’Enquesta de condicions de vida 2012, ha utilitzat la població  del Cens de població i habitatges 2011 i ha recalculat les dades dels anys 2004-2011 amb aquesta  nova població. L’Idescat presenta avui una ampliació de resultats d’aquesta enquesta del 2012 per a  Catalunya i ofereix també les dades recalculades del 2011, amb la mateixa base de població. Properament es revisaran les dades corresponents al període 2004-2010.

La desagregació per edats mostra que el risc de pobresa l’any 2012 ha tingut més incidència en els menors de 16 anys, que assoleixen una taxa del 29,4%, la mateixa que l’any anterior. En canvi, la població de 65 anys i més ha reduït el risc de pobresa en 7,1 punts i se situa en el 10,4%, mentre que la de 16 a 64 anys ha augmentat 1 punt i se situa en el 20,1%.

La intervenció de l’Administració pública en la reducció de la pobresa es fa palesa si es comparen les taxes de risc abans i després de transferències socials. La taxa de risc de pobresa abans de qualsevol tipus de transferència social és del 44,8%, i passa al 27,1% després de comptabilitzar les pensions de vellesa i supervivència i al 20,1% quan es comptabilitzen totes les transferències socials.

El 58,7% de llars catalanes van rebre almenys un tipus de prestació social, xifra que suposa el 7,7% més de llars que l’any anterior. De les 1.722.500 llars que van rebre prestacions, el 59,1% van ser beneficiàries de prestacions per vellesa i supervivència, el 28,4% de prestacions per atur i el 27% van rebre altres subsidis o prestacions.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article