El Homrani revisarà el sistema de protecció dels infants per convertir-lo en un model integral

El 25 de gener de 2019 es presentarà l’Estratègia integral catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents que migren sols


El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies durant l'any 2019 revisarà el sistema de protecció dels infants per tal que derivi en un model integral. Així ho ha explicat el conseller Chakir el Homrani durant el ple que s’ha celebrat aquest dimarts al Parlament de Catalunya.

Així ho ha explicat el conseller Chakir el Homrani durant el ple que s’ha celebrat aquest dimarts al Parlament de Catalunya. Per fer-ho, El Homrani ha assegurat que compta amb la implicació de tots els agents implicats: serveis socials bàsics i especialitzats, ens locals i departaments de la Generalitat afectats, famílies, professionals i entitats del Tercer Sector així com, i sobretot, els mateixos infants i joves.

L’Estratègia catalana d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats sols que es presentarà el proper 25 de gener de 2019 serà el tret de sortida d'aquesta reformulació que ha d’ajudar a garantir els seus drets de ciutadania, tal com també es volen garantir els de la resta de nens i nenes i adolescents del país.   

La importància de les polítiques preventives

La mirada crítica, revisionista i constructiva del sistema de protecció es basarà en tres objectius essencials: la integritat de processos i serveis (dispositius amb actuacions pluridisciplinars que ofereixin un ventall d’intervencions especialitzades des dels mateixos serveis, que donin resposta a les diverses necessitats i alhora continuïn en l’atenció creant referents únics); la màxima qualitat, ètica i professionalitat en els equips, en les intervencions, en els dissenys dels serveis... i, finalment, la mínima institucionalització posant l’accent en les polítiques preventives, entre d’altres. “Les polítiques preventives són essencials a l’hora de plantejar un sistema que doti d’oportunitats els infants del nostre país”, ha assegurat el conseller.

Més coordinació amb els EAIA

El Homrani ha apuntat que per a materalitzar aquests objectius caldrà un treball més coordinat amb els equips EAIA, una revisió del sistema de retirades hospitalàries, una ampliació de les garanties per a les famílies acollidores d’urgència i diagnòstic, la introducció de les famílies professionalitzadores, la unificació de línies de treball entre ICAA i DGAIA (amb una comissió mixta de retorn de família d’acollida a família biològica; de programes Respir per a famílies acollidores i del seguiment de les famílies col·laboradores, extenses i acollidores) així com també implementar l’assistència jurídica gratuïta en tots els processos de desemparament des del moment en què s’inicia l’expedient administratiu i amb la creació de la comissió de tuteles per impulsar una presa de decisions col·legiada i multidisciplinar.

De la Taula institucional a l’Estratègia catalana d’acollida i inclusió

“A partir de la Taula institucional de joves migrants sols es van constituir diversos grups de treball en un procés de participació obert que ens ha de portar a definir l’Estratègia catalana d’acollida i inclusió de joves i adolescents migrats sols”, ha explicat el conseller.

Una estratègia que es materialitzarà en el document de base amb una sèrie d’accions a curt, mig i llarg termini i en els àmbits d’atenció immediata, d’acollida, integració i inclusió ens han de permetre una acció planificada, proactiva i preventiva al voltant de l’atenció dels joves que migren sols.

Aquesta estratègia s’està treballant amb la participació de diversos grups, com els grups de directors de centre, els grups de planificació d’emergència, els de coordinació administrativa, els grups de respsota de país o els grups d’emancipació.

Altres grups que es va acordar en la darrera reunió de la Taula institucional són sobre el perfil de joves refractaris al sistema de protecció amb dinàmiques de carrer i com s’aborda l’atenció d’aquests joves; sobre l’abordatge especialitzat en l’atenció i protecció de noies migrades soles i, finalment, un grup per treballar la desestigmatització d’aquests nois.

Atenció integral per als abusos sexuals a menors

Sobre l’atenció integral per als abusos sexuals a menors, El Homrani ha explicat que a Tarragona s’ha iniciat una prova pilot per atendre de forma integral els abusos sexuals i maltractaments a infants i adolescents, la qual consisteix en ajudar a les víctimes a denunciar i garantir la seva seguretat en el procés de denúncia, reduir les avaluacions i entrevistes a menors víctimes d’abús sexual i altres formes de maltractament, especialment les prèvies a la denúncia i el procés judicial, mitjançant la coordinació in situ d’equips multidisciplinars.

En general, segons ha explicat El Homrani, es tracta d’aconseguir la plena coordinació entre els diferents departaments i institucions implicades (es farà en col·laboració amb el Departament de Salut i el de Justícia, seguint el model europeu.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Francesc Cárdenas Barcelona
1.
La revisió a fons del sistema de protecció es reclama des de fa anys. Hi ha més consens que mai (sentències judicials demolidores, sindicats, famílies afectades, experts, menors ...) en la necessitat d'aquesta reforma. Ho podem demostrar amb centenars d'exemples.
Ara sembla que tot el problema ve dels menors migrants, i no és així.
Hi ha un col·lectiu, el de les famílies que representa APRODEME (www.aprodeme.org) que no hem estat escoltats ni tinguts en compte, tot i demanar-ho moltes vegades.
Ho tornarem a intentar ...
Francesc Cárdenas, president de APRODEME
  • 0
  • 0

Comenta aquest article