La societat civil és part de l’agenda 2030 i reivindiquem el nostre rol


Nosaltres també formem part de la consecució de l'Agenda 2030, som corresponsables del seu assoliment, perquè com part que som de la societat civil organitzada, estem compromeses amb els principis i valors dels drets humans.

L'agenda 2030, a més de ser una agenda global, ens interpel·la a tots i totes, i volem ocupar un lloc destacat en la consecució dels 17 objectius en el nostre país. La responsabilitat no és exclusivament de les administracions públiques o del sector empresarial sinó també de la societat civil. I és la pròpia Agenda 2030, en el seu objectiu nº 17, que ens interpel·la a la col·laboració i al treball conjunt de tost els actors que conformem la societat, i és per això que l'associació Forgender Seal es crea i es posa marxa per impulsar eines que facilitin l'enfocament de gènere i drets humans en les polítiques públiqúes. Som corresponsables però també ens posicionem com un actor d'incidència política que vol assegurar-se que els poders públics actuen i impulsen veritables polítiques democràtiques i igualitàries. Perquè negar l'existència i la diferència són mecanismes del sistema patriarcal i hem dit prou a les polítiques estàndards masculines.

En l'actualitat s'està revisant i revalorant el paper que els governs locals i regionals en el disseny i l'aplicació de les agendes internacionals, com l'Agenda 2030 entorn dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, l'Agenda de París o la Nova Agenda Urbana. Aquests compromisos internacionals serveixen de marc general per a l'aplicació de la normativa de gènere. Tots aquests compromisos impliquen una gran responsabilitat i representen un gran repte per als governs municipals, que sovint es troben amb dificultats per adaptar aquestes agendes al context local.

Aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones forma part integral de cadascun dels 17 ODS de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Garantir el respecte dels drets de les dones i nenes per mitjà de tots aquests objectius és l'única via per a obtenir justícia, aconseguir la inclusió, aconseguir economies que beneficiïn a totes les persones i cuidar el nostre medi ambient, ara i en les generacions futures.

Per què cal promoure societats igualitàries?

Com demostren Richard Wilkinson i Kate Pickett en el seu llibre Igualdad, cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo, les societats basades en la igualtat, la reciprocitat i la voluntat de compartir generen nivells de benestar molt superiors. Us posaré un exemple vinculat a la integració plena de les dones en el mercat laboral. “Les millores en matèria d'igualtat de gènere a la UE generarien fins a 10,5 milions d'ocupacions addicionals fins a 2050. La taxa d'ocupació aconseguiria gairebé el 80% i el producte interior brut (PIB) per càpita de la UE podria créixer gairebé un 10% més fins a 2050”. Això diu l’ informe La Igualtat de Gènere genera creixement, de l’EIGE (Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere).

Lideratge local per garantir la Igualtat a les ciutats

L'administració pública local es troba en una posició idònia per desenvolupar un paper actiu en les polítiques d'igualtat; disposa d'un marc normatiu nacional i internacional favorable, d'una ciutadania cada dia més apoderada, de nous lideratges polítics a favor de la igualtat més enllà del discurs teòric i de nous lideratges femenins i feministes al capdavant d'importants ciutats del país.

Hi ha una sèrie d'instruments en els quals es concreten els reptes específics i les mesures proposades als governs locals per tal d'avançar cap a la igualtat, al mateix temps que compleixen els compromisos establerts a les agendes Internacionals de gènere, desenvolupament o medi ambient.

Els governs locals, com a garants de drets, poden incorporar en les seves polítiques públiques les recomanacions dels moviments feministes, com ara tenir en compte l'existència d'una cultura de violència contra les dones prèviament a poder apoderar-les i comptar amb la seva participació efectiva; no assumir que les ciutats són igualment segures per homes i dones; tenir en compte les necessitats específiques de les dones en situacions de crisis econòmiques; contemplar les múltiples desigualtats i les múltiples formes de discriminacions de grups com les dones grans, amb discapacitat o dels col·lectius LGBTI, per tal de preveure polítiques específiques, enfortir els espais d'articulació i construir aliances amb altres expressions del moviment de dones; i, finalment, tenir en compte localment la Plataforma d'Acció de Beijing i la CEDAW.

Amb aquesta visió de facilitar la creació d'eines per a enfortir un món local compromès amb la igualtat, l’Associació Forgender Seal, va crear al 2019 el Distintiu per la Igualtat de Gènere, SG CITY 50-50, el primer segell de qualificació i reconeixement públic a favor de la igualtat de gènere en l'àmbit municipal. Un sistema de gestió de gènere que es posa a disposició dels municipis com a eina que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l'administració local. Municipis com Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi del Llobregat, Lleida, Maó, L'Hospitalet del Llobregat, Gavà o Sant Pere de Ribes, entre d'altres, ja han obtingut el distintiu o estan en procés de certificació. La seva aplicació té un impacte directe en més d'un milió i mig de persones en ciutats de Catalunya i Balears.

Quins avantatges atorga el distintiu als governs locals?

  • Millora les competències de gestió municipal i potencia les capacitats tècniques i polítiques cap a la igualtat.
  • Reverteix les desigualtats de gènere i promou el desenvolupament humà i sostenible.
  • Reconeixement públic al govern municipal i enfortiment del lideratge institucional mitjançant el treball en xarxa, el treball en col·laboració i el treball cooperatiu.
  • Afavoreix la transparència i la rendició de comptes.
  • Facilita la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.
  • Garanteix l'alineació amb la normativa nacional i internacional i permet la identificació i l'anàlisi de les desigualtats de gènere.
  • És una oportunitat per corregir pràctiques de caràcter discriminatori i relacions de poder injustes.
  • Promou polítiques, plans i programes socials que busquin la realització de drets i la millora de capacitats.

Els governs locals que han apostat per aquesta certificació de gènere de l'àmbit municipal són lideratges polítics que situen la igualtat entre homes i dones com un dret humà fonamental i com a base necessària per a aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article