L’esport federat aglutina un 75% d’homes front a un 25% de dones

La proporció femenina en juntes directives de federacions se situa en un 20,7%, lluny de la paritat


L'esport federat continua sent principalment un espai d'homes, igual que les esferes de més responsabilitat en clubs i federacions. Segons un informe de l'Institut Català de les Dones i l'INEFC, un 75% de les llicències federatives a Catalunya són d'homes, front a un 25% de dones. 

Ara bé, destaca el fet que per primera vegada respecte anàlisis anteriors les dones esportistes d'alt nivell superen en un 2% als homes. L'anàlisi també dibuixa una clara segregació de gènere segons el tipus d'esport, amb més dones que fan gimnàstica, hípica, patinatge o voleibol. L'informe ‘Dones en l'esport’ també mostra el sostre de vidre per ocupar algunes posicions. Per exemple, en l'esport federat hi ha un 85% d'homes entrenadors vers un 15% de dones.

Per contra, actualment hi ha més dones àrbitres o jutgesses d'esport federat (63%), que homes (37%). Fins al 2015, hi havia hagut més homes exercint però a partir del 2016 la tendència es va invertir.

Juntes directives d'homes

Una altra dada que mostra el sostre de vidre, a banda de la proporció d'entrenadores en l'esport federat, té a veure amb la composició de les juntes directives de les federacions i els consells esportius. En el primer cas, la proporció de dones en les juntes directives de federacions ha passat d'un 9% l'any 2000 a un 20,7% el 2020, però encara es troba lluny de la paritat.

En el cas dels consells esportius, les juntes directives tenen un 27% de dones. D'altra banda, s'analitza la composició de les juntes en els clubs esportius segons els càrrecs ostentats i es veu com a mesura que augmenta la categoria professional hi ha menys presència femenina. Per exemple, en la presidència de les juntes només hi ha un 11% de dones, i en el secretariat un 33%.

Segregació de gènere segons l'esport

Tot i que el 75% de les llicències de l'esport federat són d'homes la presència d'homes o dones varia molt segons el tipus d'esport. El dossier que ha presentat l’Institut Català de les Dones atribueix les diferències als estereotips i la segregació de gènere.

En concret s'explica que les dones estan més federades en esports tradicionalment associats “a la feminitat”. Per exemple en la gimnàstica el 88% de les llicències federatives són de dones, seguit de l'hípica (76%), el voleibol (74%), el ball esportiu (69%) o el patinatge (56%). En canvi, hi ha esports en què gairebé la totalitat dels federats són homes, com ara el motociclisme (96% d'homes) o el futbol (93%).

Una altra dada destacable en l'informe és la participació en competicions universitàries internes, clarament minoritària entre les dones: només representen el 9% del total de persones que hi participen, front el 91% dels homes.

Espais de pràctica

El dossier estadístic també posa de manifest que els espais de pràctica esportiva que més discriminació per gènere presenten en el seu ús són els camps. Les dones en fan un ús mínim, que no arriba al 2% front un 17% dels homes.

En el cas de les pistes, els homes en fan un ús del 20% respecte el 7% d'ús que en fan les dones. Altres espais amb un ús més paritari són les piscines (prop d'un 30% tant homes com dones). En canvi, les dones fan més ús de sales (48%) que els homes (37%).

Formació

Pel que fa a l'àmbit formatiu, les dones són minoria. Les dones llicenciades i graduades en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport representen l'any 2019-2020 només un 22% del total. En l'alumnat matriculat a màsters de l'àmbit esportiu es veu una tendència a l'alça pel que fa a la presència de dones, encara que el nombre d'homes matriculats són quasi el triple que les dones.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article