En marxa un simulador informàtic que determina el grau de risc en què es troba un infant

Aquesta aplicació està adreçada a professionals i està destinada a donar suport a les valoracions tècniques de situacions de risc o de maltractament


El Departament de Benestar Social i Família ha posat en marxa un simulador, disponible al web del Departament, que permet determinar el grau de risc en què es troba un infant. Aquesta aplicació, que forma part del projecte RUMI-Infància Respon, està adreçat a professionals, tot i que també és accessible per al conjunt de la ciutadania. El simulador dóna suport als professionals a l'hora de valorar les situacions de risc o de maltractament que pugui està patint un fetus, un nadó, un infant o un adolescent. Així mateix, assessora a l'usuari sobre l'actuació més adient en cada cas, amb l'objectiu de millorar la detecció la prevenció d'aquestes situacions.

Per la seva elaboració s'ha comptat amb la participació de més de dos-cents professionals de l'àmbit de Serveis Socials, Ensenyament, Salut i Mossos d'Esquadra.
 
Funcionament del simulador


L'aplicació demana a l'usuari que introdueixi la informació relativa a l'edat de l'infant (si no se sap l'edat concreta, es pot indicar una d'aproximada), el sexe i l'àmbit d'actuació d'on prové la persona que està completant el qüestionari: Ensenyament, Serveis Socials, Salut o Mossos d'Esquadra.
 
Tot seguit, s'han d'introduir totes les dades possibles sobre els fets observats, des de diferents àmbits:

· L'aspecte físic i la situació de l'infant. En aquest camp es valoren aspectes com la higiene, l'alimentació, les manifestacions de dolor, si és víctima d'un abús físic o sexual, si hi ha hagut manifestacions d'altres persones que han vist alguna situació concreta o si hi ha alguna situació que faci que l'infant es trobi desprotegit.
· L'àrea emocional i el comportament de l'infant. Aquí es pot indicar si l'infant consumeix substàncies tòxiques, pateix angoixes, té alteracions amb el comportament amb altres persones, canvia sovint d'estat d'ànim o adopta rols que no li corresponen per l'edat.
· El desenvolupament i l'aprenentatge de l'infant. Aquest apartat reflecteix si l'infant presenta retards en les capacitats cognitives, verbals o socials o presenta una talla i un pes impropis de l'edat.
· La relació dels progenitors i guardadors amb l'infant. En aquesta secció s'indica si els pares manifesten rebuig vers el fill o filla, si no es manté un bon seguiment de la seva salut, si els progenitors o guardadors no atenen les necessitats bàsiques de l'infant, si poden estar explotant-lo o corrompent-lo, si mostren incapacitat per controlar-lo, si poden estar agredint-lo o abusant-ne sexualment o desprotegint-lo greument.
· El context social, personal i familiar de l'infant. En aquest darrer apartat és on es recollirà si els pares poden tenir una addicció a les drogues o a l'alcohol, si pateixen algun trastorn mental, tenen una discapacitat intel·lectual, malaltia física o aparença física molt desfavorable.
 
Cal tenir en compte que el simulador actua a partir de la valoració conjunta de tots els indicadors que l'usuari hagi seleccionat i que haurà pogut classificar com a lleu, moderat o greu. Un sol indicador, per si sol, pot no ser suficient per establir un resultat.
 
Valoració del resultat

Un cop l'usuari hagi completat el procés de seleccionar els indicadors de risc o de maltractament, l'aplicació emetrà una valoració global del maltractament, utilitzant com a simbologia un semàfor:
Color verd: no s'aprecia desprotecció
Color groc: tot i que hi ha elements de certa vulnerabilitat, amb la informació aportada no s'aprecia l'existència de maltractaments
Color taronja: situació de risc moderat o lleu
Color vermell: situació de risc greu
Sense color: això indica que el sistema informàtic no disposa de dades suficients per valorar el risc de desprotecció en el cas que es proposa
 
Tot seguit, s'informarà de les diferents accions que s'haurien de dur a terme com, per exemple, coordinar-se el cas amb serveis socials bàsics o notificar-ho a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). En un futur pròxim, els professionals es podran registrar i amb un password d'accés podran activar directament tots els serveis necessaris per protegir aquell infant.
 
Lluita contra el maltractament infantil


Cal recordar que la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència estableix que els ciutadans tenen el deure de comunicar a l'Administració qualsevol situació de risc o de maltractament d'un infant que detectin. Per aquests casos, el Departament de Benestar Social i Família disposa del telèfon Infància Respon, el 900 300 777, que funciona els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia i que està gestionat per professionals que poden actuar amb molta celeritat davant de qualsevol situació de risc que es detecti.
 
Paral·lelament, el Departament de Benestar Social i Família continua treballant en el desplegament del Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI); un registre únic d'infants als quals se'ls ha detectat maltractaments o factors de risc. A aquest registre hi tindran accés els departaments de Benestar Social i Família, Ensenyament, Salut i Interior. A dia d'avui, aquesta aplicació està compartida únicament pels departaments de Benestar Social i Família i Salut.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article