Demanen més programes preventius contra la pobresa energètica

La Taula del Tercer Sector també exigeix el compliment de les resolucions aprovades pel Parlament en el Ple contra la pobresa


La Taula del Tercer Sector, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, ha presentat aquest dimarts un plec de mesures preventives per fer front a la pobresa energètica. Les propostes s’han presentat en el marc del Debat ‘Catalunya Social’ en el qual s’ha fet públic el dossier ‘L’energia com a dret. Com afrontar la pobresa energètica’. El Debat s’ha celebrat a l’Ateneu Barcelonès i hi han assistit unes 150 persones procedents d’entitats socials, d’institucions acadèmiques i ciutadanes, i de les Administracions. Aquest Cicle de Debats de la Taula del Tercer Sector, que té una periodicitat mensual, compta amb el suport del Diari Ara i de l’Ateneu Barcelonès.

El dossier, elaborat per Joana Mundó i Marta Garcia de l’entitat Ecoserveis,  per a la Taula del Tercer Sector, alerta que la major part de mesures que s’estan duent a terme a Catalunya per abordar la pobresa energètica tenen un caràcter correctiu. En el dossier es demana complementar aquestes mesures amb d’altres de caràcter preventiu, sense deixar de banda les mesures de xoc que ja s’estan aplicant, com el pagament de factures d’electricitat o gas a les persones que no les poden pagar.

Per això, la Taula del Tercer Sector insta el Govern català a posar en marxa les mesures aprovades els últims mesos i en el Ple monogràfic sobre la pobresa celebrat el 12 i 13 de març i que, tot i que estan havent-hi avenços, encara no s’han acomplert:

- Presentar, abans de 3 mesos, un informe d'avaluació del Decret dels talls de subministrament.

- Abans de l'octubre, presentar un nou decret que ampliï el període d'aplicabilitat a tot l'any, simplifiqui els tràmits i estableixi ajuts per aquells que no arriben al 1,5 de la renda de suficiència de Catalunya i no puguin fer front al deute.

En el dossier també s’hi recullen alguns indicadors de diverses fonts que permeten fer una millor radiografia de la pobresa energètica a Catalunya i a la resta de l’Estat: A Catalunya, el 10,9% de llars declaren que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada (el doble respecte al 5,4% a l’inici de la crisi). Més del 50% del parc d’habitatges a Espanya està construït sense criteris d’eficiència energètica, i gairebé el 17% presenten humitat, goteres o altres problemes derivats d’un mal aïllament. Segons el cens de població i habitatge de 2011, un 5,5% de les llars espanyoles estan en mal estat, estat deficient, o ruïnós.

La Taula del Tercer Sector alerta que el proper hivern aquestes xifres s’agreujaran si no s’actua, i que les conseqüències derivades de la pobresa energètica fonamentalment tenen a veure amb afeccions a la salut, disminució del rendiment físic i acadèmic, problemes socials i relacionals (intra i extrafamiliars), degradació dels edificis, increment de les emissions de CO2 (amb efectes sobre la salut pública), i deute excessiu.

En el dossier també s’hi recorda que el percentatge d’ingressos destinats a despeses d’energia de les famílies espanyoles ha augmentat un 12% des de l’inici de la crisi. Pel què fa al nombre de persones que declaren no poder mantenir la casa a una temperatura adequada a l’estiu i l’hivern, l’informe situa a Catalunya entre les Comunitats Autònomes amb més problemes per mantenir la temperatura de confort (11% de les llars), després de Múrcia, Andalusia, Castella–La Manxa, i Extremadura.

El dossier, presentat aquest dimarts a l’Ateneu Barcelonès, també recorda que l’energia, essent un bé que influeix directament en la possibilitat de viure una vida digna, és un dret bàsic al que tots hauríem de tenir-hi un accés a un preu just, de forma generalitzable i igualitària. No pot ser un privilegi per a uns pocs, sinó un dret per a tothom.

Per això la Taula del Tercer Sector lamenta que fins ara, a Catalunya i a Espanya, les polítiques energètiques s’han regit fonamentalment per consideracions econòmiques, ignorant que l’energia té una important dimensió social. Així doncs, un pas essencial per lluitar contra la pobresa energètica és reconèixer l’energia com a dret fonamental per a un vida digna.

Pel què fa a les propostes, la Taula del Tercer Sector demana en el dossier que es promoguin mesures enfocades a la prevenció de la pobresa energètica en els àmbits següents:

- Millores en l’eficiència energètica i aïllament: gairebé el 50% del consum energètic d’una llar té a veure amb la climatització: la calefacció a l’hivern, i l’aire condicionat a l’estiu.  La rehabilitació de les llars (aïllament finestres, parets, etc.) milloraria les condicions de les llars, però també es poden dur a terme mesures de baix cost amb un impacte significatiu, com la instal·lació d’aparells que permetin regular la temperatura i el cabal de l’aigua per no malbaratar-ne, temporitzadors, programadors, posar virets a les finestres, entre d’altres.

- Promoció d’un ús racional de l’energia: Desenvolupar plans d’educació ciutadana adaptats a perfils diferents, o fer visibles els impactes negatius en la salut que té la manca d’energia pot ajudar a conscienciar i canviar hàbits.

- Optimització dels serveis contractats: és molt habitual trobar-se amb famílies que tenen contractats serveis innecessaris. Així doncs, només ajustant alguns dels paràmetres dels contractes dels subministraments ja es pot generar un estalvi en les factures d’una família, sense haver de fer cap inversió.

- Millorar la transparència i l’accés a la informació per poder prendre decisions informades: El marc regulatori canvia sovint, el sistema de formació de preus no és clar, i existeix molta confusió i desconeixement per part dels consumidors de quines possibilitats tenen i de quins drets gaudeixen.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article