El síndic presenta 30 propostes per garantir els drets dels infants

Rafael Ribó ha entregat l'informe anual en matèria d'infància a Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya


El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l'adjunta per a la defensa dels  drets dels infants i adolescents, Maria Jesús Larios, han lliurat a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'Informe sobre els drets de l'infant 2015.

El document recull 30 propostes clau, adreçades fonamentalment al Govern de la Generalitat i a les administracions locals, per donar compliment efectiu a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant.

A través d'un anàlisi del panorama actual a Catalunya, el síndic realitza recomanacions amb la finalitat de garantir als infants els drets de protecció i socials, com ara la salut, l'educació en igualat d'oportunitats i el lleure educatiu.

Pel que fa a la protecció, una de les peticions és la prohibició d'ingressar infants menors de tres anys en centres. En un futur, la proposta seria allargar la limitació fins els sis. D'acord amb dades de febrer de la Direcció General d'Atenció a la Infància i  l'Adolescència (DGAIA), a Catalunya hi ha 17 menors d'un any en centres, 55 d'entre 1 i 2 anys i 108 d'entre 3 i 5.  Com a contrapartida, el Síndic aposta per promoure l'acolliment familiar i desenvolupar un pla de xoc que permeti desinternar, progressivament, tots els menors de sis anys.


Retorn de les prestacions d'orfenesa i fill a càrrec

L'informe denuncia que la supressió de les pensions i prestacions de la Seguretat Socials de les quals són beneficiaris alguns dels infants suposa una discriminació. Abans del 2010, la DGAIA acumulava aquests diners i els entregava als menors sota la seva tutela quan assolien la majoria d'edat.

Arran de l'aprovació de la instrucció 1/2012 el 24 de febrer, però, les prestacions i pensions són afectades per cobrir les despeses. Aquest fet "suposa una discriminació i equival a l'establiment del copagament", denuncia l'informe, que recorda que aquest servei és reconegut com a gratuït.


Fer front a la pobresa infantil

D'acord amb dades de l'Enquesta de condicions de vida per a l'any 2013, Catalunya, juntament amb Espanya, és un dels països europeus amb una taxa de risc de pobresa més elevada. El 29,9% de la població menor de divuit anys es troba en una situació de pobresa relativa, és a dir, disposa d'una renda per sota del 60% de la mediana d'ingressos disponibles anuals per persona.

El Síndic  proposa que el dret a un nivell de vida adequat dels infants sigui subjectiu i  exigible davant de les administracions i que es garanteixi una renda de suficiència que asseguri els mínims d’una vida digna a tots els infants de Catalunya.


Atenció a la salut mental

L'informe també aborda la manca de recursos i la saturació de les xarxes de salut mental. En el període entre el 2003 i el 2013 han crescut un 79,8% els infants i joves atesos en centres de salut mental i infantil. Mentre que l'any 2003 el nombre de visites va ser de 207.250, el 2013 arribaren a les 370.178. EL nombre de pacients atesos va passar de 32.575 a 58.570.

Davant d'aquesta realitat, el Síndic recomana que s'incrementi la dotació de recursos humans, materials i econòmics als centres de salut mental infantil i juvenil, per afavorir l'accés i adequar.se a les necessitats de la població infantil.


Educació i lleure

Pel que fa a l'educació, el Síndic constata que la manca de gratuïtat del sistema educatiu i la reducció de beques per sufragar les despeses directes -material escolar, llibres, sortides- i indirectes -serveis escolars- posa en  qüestió la igualtat d'oportunitats dels infants.

Per pal·liar aquesta situació, el Síndic recomana que s'incrementin i es  recuperin les beques per llibres de text i les subvencions. A més, considera que cal garantir la igualtat de tracte a tots els alumnes durant l’horari lectiu i evitar l’exclusió  dels alumnes de les activitats que es fan durant l’horari lectiu per raons de caràcter econòmic. és el cas, per exemple, de les colònies.

En matèria de lleure, Rafael Ribó proposa la creació d'un sistema general d'ajuts que faciliti l'equitat d'accés a les activitats extraescolars. L'informe constata que el lleure és un dels àmbits educatius en què més incidència tenen les desigualtats, ja que la diferència de participació entre els joves ben posicionats i els vulnerables és de 30 punts percentuals.  


Propostes "factibles"

El síndic de greuges considera que materialitzar les recomanacions és un objectiu "factible", en mans de les autoritats, que pot comportar un canvi substancial en el benestar i la qualitat de vida de molts infants, especialment dels que es troben sota el sistema protector de l'administració. Ribó insta els poders públics a apostar "decididament" per fer-les efectives i a dur a terme una actuació "coherent amb l'interès superior de l'infant".
 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article