Els adults en situació de vulnerabilitat tenen vuit vegades més risc de patir una malaltia greu

Mentre que les nenes de famílies desafavorides tenen moltes més probabilitats de tenir afeccions físiques, els nens tenen més problemes de salut mental


Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització dels serveis sanitaris públics de la població de Catalunya (pdf)

Les desigualtats socioeconòmiques tenen un impacte clar en la salut de les persones. Des de la conselleria no s’han cansat d’explicar-ho. Va ser a partir del 2013 quan el Govern va acordar la creació de l’observatori que, un any després, va recopilar i definir un seguit de determinants socials i econòmics que tenien efectes sobre la salut. El mateix any en va publicar un monogràfic i el 2015 va realitzar un estudi territorial. Ara, per primer cop, un informe del Departament de Salut amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ho demostra amb dades de tota Catalunya. Els resultats que revela el document, coordinat per Anna García Altés, responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, són més que preocupants.

Així, les dades constaten que les persones amb menys recursos econòmics tenen quatre vegades més probabilitats de morir abans del 65 anys que les persones de rendes altes. També revela l’informe que els homes de 65 anys o més que reben una pensió inferior als 18.000 euros tenen una probabilitat tres vegades superior de morir per suïcidi que els homes que cobren pensions altes.

A més, les persones en situació de vulnerabilitat d’entre 15 a 64 anys, és a dir, que cobren el subsidi d’atur o el tenen esgotat i reben rendes mínimes d’inserció, poden patir malalties greus vuit vegades més que els que tenen una renda superior als 100.000 euros anuals. A més, reben atenció psiquiàtrica de forma més freqüent, consumeixen més fàrmacs i pateixen més hospitalitzacions que es podrien haver evitat. Entre aquest col·lectiu en risc d’exclusió són les dones les que surten més malparades, a no massa distància dels homes.

Les nenes de famílies en risc, amb més probabilitats de patir problemes de salut

L’estudi també recalca l’impacte negatiu que aquests factors socioeconòmics tenen sobre la infància, en concret, sobre les menors dones. Les xifres confirmen que les nenes de famílies a les qual se’ls ha esgotat el subsidi d’atur o perceben una renda mínima tenen quatre vegades més risc de patir malalties greus que les de famílies amb un nivell socioeconòmic molt alt. En el cas dels nens, aquest risc és de tres vegades superior.

Tanmateix, és en la salut mental dels nens on més impacta la situació socioeconòmica dels pares. Segons l’estudi, els menors homes que viuen en famílies desafavorides tenen set vegades més probabilitats de patir una hospitalització psiquiàtrica que els que formen part de famílies amb major nivell adquisitiu. En el cas de les nenes, aquesta diferència és dos cops superior. Això també afecta al nombre de psicofàrmacs que els menors consumeixen i a la taxa d’hospitalització i d’atenció als centres de salut mental.

La gent gran, un dels col·lectius més vulnerables

La gent gran és, després de la infància i l’adolescència, un dels col·lectius més vulnerables. Així, les persones pensionistes d’entre 55 a 64 anys tenen pitjor salut, utilitzen més els serveis sanitaris i consumeixen més fàrmacs que les persones que treballen. Les diferències socioeconòmiques també disparen el risc de patir malalties greus entre el grup més desafavorit en comparació amb els pensionistes que cobren pensió de més de 100.000 euros l’any.

A més, entre les persones de més de 65 anys que es troben en risc d’exclusió l’ús dels serveis de salut augmenta de forma desproporcionada en comparació amb els que perceben rendes elevades. Així, tant les dones com els homes en situació de vulnerabilitat usen vuit vegades més aquests serveis que els que tenen millor situació.

Això es tradueix en una major taxa d’hospitalització que es podria evitar, en major atenció als centres de salut mental i una taxa increïblement superior en hospitalització psiquiàtrica. Així, les dones més grans de 65 anys tenen fins a 15 vegades més probabilitats de ser hospitalitzades en centres de salut mental que les dones de posició benestant.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article