La població en risc de pobresa i exclusió social s'estanca a Catalunya en el 23,8%

Gairebé la meitat de les llars catalanes declaren tenir dificultats per arribar a final de mes


La població en risc de pobresa i exclusió social s'estanca a Catalunya en el 23,8%, tenint en compte la taxa AROPE, i en el 20% segons el càlcul d'indicadors convencional. Així ho constata la darrera enquesta de Condicions de Vida que elabora l'Idescat, i que evidencia que la recuperació econòmica encara no es tradueix en més benestar per a les famílies.

Així, segons l'índex convencional de risc de pobresa, els ingressos mitjans d'una llar formada per una sola persona se situen en els 10.097 euros i en els 21.203 en el cas de famílies amb dos adults i dos infants. A l'àmbit metropolità, un 19,2% de la població es troba en risc de pobresa, i un 11,9% a la ciutat de Barcelona.

Si es pren com a mesura l'índex AROPE, que és una taxa més acurada perquè afegeix nous indicadors per calcular el risc de pobresa, aquesta xifra a la ciutat de Barcelona creix fins al 15,3% i fins a l'àmbit metropolità en un 26,6%.

De fet, gairebé la meitat (49,7%) de les famílies catalanes declara tenir dificultats per arribar a final de mes l'any 2017. Els únics àmbits territorials que es troben per sota d'aquesta mitjana són les comarques gironines (37,1%), l'Alt Pirineu i Aran (41,7%) i l'Àmbit Metropolità (49,4%). El municipi de Barcelona (48,8%) també se situa lleugerament per sota de la mitjana catalana.

No poder comprar ni sabates ni roba

Això suposa privacions en el menjar, en la roba i en el temps d'oci, entre altres. Així que, tot i que alguns indicadors milloren respecte a anys anteriors, com ara la renda mitjana, el 29,7% de la població no pot fer vacances durant tot l'any, el 31,9% dels enquestats no pot assumir despeses imprevistes i el 43,4% pateix alguna mena de privació material.

A més, el 7% retarda els pagaments dels subministraments de la llar i el 6% no pot mantenir la llar a una temperatura adequada. Segons l'enquesta, hi ha 180.000 persones (gairebé un 3%) que ni tan sols pot substituir roba feta malbé i disposar de dos parells de sabates o d'un parell adequat per a l'època de l'any.

Alhora, l'1% de les llars s'ha vist privada, per causes econòmiques, d'algun subministrament indispensable, com ara la llum, el gas o l'aigua i 256.000 famílies han hagut de demanar ajuda de familiars, amics o entitats per poder cobrir les necessitats bàsiques.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article