Amb justícia social hi haurà futur


La justícia és condició necessària per garantir la pau social. Ja en l’antiguitat, Plató associava justícia amb harmonia social. Però no és fins al segle XX que el concepte de justícia social pren volada i predicament. L’Organització Internacional del Treball (OIT), el 1919, incorpora la noció de justícia social a la seva Constitució, com a fonament imprescindible de la pau universal: “Considerant que la pau universal i permanent només es pot basar en la justícia social”.

En aquesta línia, l’ONU ha reconegut que el desenvolupament social i la justícia social són absolutament necessaris per al manteniment de la pau i la seguretat, i que aquests béns tan preuats i imprescindibles, sense la justícia social i el respecte dels drets humans, no es poden garantir, ni dintre dels diversos països, ni entre països. El 26 de novembre del 2007, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar que el 20 de febrer de cada any se celebraria el Dia Mundial de la Justícia Social. I de manera ininterrompuda es ha celebrat des del 2009, amb la finalitat de recordar-nos que és feina de tots la lluita contra la pobresa, les desigualtats, les discriminacions i les injustícies que fan ineficaç el necessari respecte de la dignitat humana.

En uns moments en què la globalització i la interdependència han fet saltar les barreres i les fronteres entre països, especialment des de les relacions econòmiques i tecnològiques, d’inversions i moviments de capital, i han fet petit el nostre món, es fa més necessari que mai la lluita per una redistribució justa de la riquesa i evitar la misèria, la pobresa, la desigualtat injustificada i l’exclusió. Cal promoure la igualtat d’oportunitats, el respecte a la dignitat de totes les persones i facilitar el desenvolupament social, cultural i econòmic de tota la família humana.

Al segle XXI tenim prou eines, mitjans adequats, coneixements sobrats i possibilitats reals per fer un món millor i una societat més justa. I la justícia social és una necessitat imprescindible per humanitzar les relacions econòmiques, qüestionant l’acumulació de riquesa desmesurada en poques mans, i clamant contra la pobresa i la desatenció de milions de persones. Cal prendre consciència que tenim una única terra i una única família humana, que requereixen la col·laboració de tots per protegir i impulsar una vida digna i un medi ambient saludable, per sobre d’ideologies, d’idees polítiques, de religions, cultures, llengües i colors.

Recordant el jurista romà Ulpià, faig meva la seva definició de justícia: “Neminem laedere, suum cuique dare, honeste vivere” (“No perjudicar a ningú, donar a cadascú el que és seu i viure honestament”). I pel que fa a la justícia social implica rebel·lar-se contra l’explotació dels éssers humans, defensar la dignitat humana de cada persona, redistribuir equitativament la riquesa que es produeix, impulsant com a condició indispensable, en tots els àmbits i tots els països, el respecte als drets humans, guia i meta de persones i governs i instàncies de poder.

La justícia social posa en qüestió la marginació, les desigualtats, la pobresa i les discriminacions que pateixen milions de persones. Hi ha molt camí per recórrer per fer possible un món on la justícia social sigui una realitat, en el que el creixement econòmic sigui en benefici de totes les persones, on es fomenti la cohesió social i es redueixin les desigualtats a escala mundial, on els sistemes fiscals i les lleis dels diversos estats facilitin la redistribució de la riquesa i impedeixin que uns pocs malmetin la vida de molts.

Les persones no són instruments al servei de l’economia, ni simples números d’una massa inconcreta, les persones són el fonament i la finalitat de tota societat i han d’estar en el centre de les preocupacions de tot poder públic i privat. I només la justícia social pot garantir un futur digne, pacífic i segur. I tots hauríem de contribuir perquè les nostres societats promocionin i defensin en el dia a dia aquest gran valor de la justícia social. Els instruments perquè així sigui els tenim. Només cal aplicar-los.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article