Per una intervenció participativa


Fa setmanes que des de diversos mitjans es fan reiterades apostes sobre la destinació dels esperats fons europeus per pal·liar les conseqüències de la crisi provocada per la Covid-19. Sembla que, a més de la inversió en la reactivació de diversos sectors econòmics, una de les finalitats principals serà la inversió en polítiques actives d'ocupació.

Aquesta es presenta com a una bona ocasió pel replantejament per part de l'administració del disseny i implementació d'aquestes polítiques dins del territori per tal d'augmentar la seva efectivitat i eficiència. Fa massa anys que els diversos programes vinculats a l'orientació i inserció laboral de col·lectius vulnerables es planifiquen sense l'opinió de les persones beneficiàries ni de les entitats que executen aquests projectes. D'acord amb un seguit de criteris estadístics i poblacionals, s'elaboren els programes que posteriorment s'hauran d'implementar dins del territori. En moltes ocasions, els requeriments administratius i documentals limiten de tal manera la pràctica diària dels equips professionals que no queda marge per a la intervenció directa personalitzada i adaptada a les necessitats de cada persona usuària del servei amb la consegüent generalització dels recursos i reducció de l'efectivitat de la intervenció.

És possible que el disseny de projectes participatius requereixi una major dedicació i implicació de les parts per aconseguir més coneixement relatiu a les necessitats i demandes del col·lectiu atès. Però aquest temps d'investigació i planificació s'ha de veure com a una inversió que repercutirà de manera positiva en diversos aspectes de l'execució i dels resultats obtinguts. En primer lloc, s'aconseguirà una major eficiència del projecte en conèixer de primera mà les peticions de la població atesa i poder treballar segons objectius més concrets i adaptats a la realitat del territori i la persona en qüestió. També, s'assegurarà una major implicació i continuïtat de les persones participants en reconèixer i ser validada la seva comunitat com a part implicada dins del projecte. Per últim, les administracions i entitats que treballen de manera participativa, s'asseguren un arrelament dins del territori en aconseguir, a través de les consultes i l'intercanvi de coneixements amb la comunitat, convertir-se en un membre validat per les persones que hi viuen en aquell barri o municipi.

Una planificació, disseny i execució que no compta amb l'opinió de les persones ateses donarà peu a una intervenció des d'una perspectiva paternalista i allunyada de la realitat dels col·lectius. Es fa imprescindible una intervenció participativa basada en els seus interessos, necessitats i demandes per aconseguir una major independència i autonomia de les persones ateses.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article