Junts, defensem més drets


Certament, com diu la dita, si vas sol vas més de pressa. Si més no, si vas sol no has de dedicar temps a reunions de coordinació, ni a compartir ni tractar temes, no has de dedicar temps a compartir informació, ni et trobes de tant en tant dedicant temps a resoldre algun conflicte de relació amb l'equip o algun malentès. Aquesta és la posició de totes aquelles persones que veuen en les entitats i en les coordinadores problemes.

En el cas de les sindicatures locals de greuges, també es pot pensar el mateix. Perquè la sindicatura és una institució que l'ostenta una sola persona amb la finalitat de defensar els drets humans de la ciutadania, davant de l'administració local. I a fe que ho fan. Els síndics i síndiques municipals, atenen més de 30.000 requeriments de ciutadans i ciutadanes cada any i tramiten i resolen més de 5.000 queixes cada any.

Aparentment, una figura així, és adient que exerceixi el seu càrrec en solitari. Però varen ser els mateixos síndics i sindiques que l'any 1995, varen decidir agrupar-se perquè tenien la percepció que els calia una entitat per poder desenvolupar millor la seva tasca. Un espai per compartir dubtes, problemes comuns i neguits. Un espai per veure que fer davant de situacions complexes que varen descobrir que no eren aïllades sinó que es repetien a diversos municipis.

I així l'entitat va néixer i créixer. I ara el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya els ofereix a tots i totes, formació genèrica en temes del dia a dia. Els ofereix un curs a totes les persones que per primera vegada exerceixen el càrrec de síndic i síndica. Els ofereix un servei d'assessorament jurídic perquè el síndic o síndica per sobre de tot és una persona de prestigi, seny i recorregut, un referent de valors, perquè no és requisit que sigui advocat o jurista. Els ofereix una xarxa establerta que permet ràpidament trobar-se per tractar un tema comú i cercar solucions. Els ofereix un espai d'anàlisi de les seves actuacions i també sovint un espai de recursos i d'informació. També és útil pels ajuntaments que recorren al FòrumSD quan volen constituir la figura, quan s'ha de renovar o quan cal qualsevol modificació per saber que estan fent altres municipis.

Aquesta tasca ha portat al Fòrum SD els darrers anys a treballar temes específics i oferir propostes i suggeriments a ajuntaments, entitats i ciutadania.

Un d'ells és la monografia sobre l'empadronament. L'empadronament ha estat i és encara un dels principals problemes que arriben a les sindicatures. Fer un buidatge de bones pràctiques del tema, posar-ho en un compendi i fer-ho arribar a tot arreu, ha estat una de les maneres de reduir progressivament les males pràctiques en aquest àmbit.

Durant la pandèmia, estar associats també va permetre posar l'experiència en comú i treure una sèrie de recomanacions per millorar en l'àmbit municipal, perquè es va demostrar que quan hi ha problemes, qui dona la cara és l'administració més pròxima: els municipis i és la que cal que estigui més ben preparada.

També posteriorment vàrem treure un informe sobre digitalització perquè ens arribaven molts problemes amb relació a aquest tema, on ja denunciàvem abans que es fes famós el problema d'accés a caixers i bancs, les cites prèvies i altres dificultats vinculades amb l'administració electrònica, com són la bretxa digital.

Darrerament, estem treballant analitzant la temàtica en relació amb els serveis socials municipals i també hem constituït un equip de treball per tractar la problemàtica de l'habitatge.

I tots junts hem preparat un projecte de llei per tenir un marc regulador comú per a les sindicatures municipals perquè s'ha identificat com un problema que l'estatut descrigui la institució, però que no hi hagi un desplegament normatiu específic.

I també hem conclòs fa poc un informe on a partir de dades, es fa pales que la proximitat, és clau per defensar els drets de la ciutadania.

Tot això anant sols, no hauria estat possible. No s'hauria avançat, no tindríem propostes conjuntes ni s'haurien cercat alternatives o solucions.

Perquè, ja ho diu la dita, si vas sol, vas més de pressa. Però també diu que, si vas acompanyat, arribes més lluny.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article