Prevenció familiar del consum de drogues: viable, efectiva i eficient

Quan un adolescent presenta conductes problemàtiques s'acostuma a buscar explicació en la seva relació amb amics amb comportaments fora de la norma, obviant que sovint la família també ha de ser inclosa en el model. La pressió de grup és un fort impulsor de comportaments negatius en els adolescents; però, alhora, un ambient familiar positiu és el principal factor per evitar que s'impliquin en aquestes conductes. A més, l'elecció dels seus amics que fan els adolescents està mediatitzada per la relació que tenen amb els pares, de manera que si és bona són més propensos a triar companys positius.  
 
Els pares poden ser un factor de protecció molt important per als seus fills, alhora que poden esdevenir factors de risc. La parentalitat positiva inclou factors de protecció com ara: implicar-se raonablement en la vida dels fills, establir-los normes sensates, supervisar la seva conducta, transmetre'ls desaprovació cap a l'ús de drogues i altres conductes inadequades, estimular-los a participar en activitats socialitzadores (ex.: extraescolars), etc. En canvi són factors de risc: no definir-los normes de conducta, no supervisar-los, emprar pautes de disciplina inadequades (per excés, defecte o inconsistència), tenir els pares actituds poc clares o favorables envers conductes problemàtiques, etc. 
 
Per sort, es pot ajudar els pares a reduir els factors de risc i augmentar els factors de protecció als quals estan exposats els seus fills; i una bona manera de fer-ho és amb programes d'entrenament d'habilitats parentals. El programa Protego, adreçat a població en risc social, desenvolupat a Catalunya i estés ara també a altres territoris i països va ser pioner en introduir aquest model de treball a casa nostra. Avui, a més, tenim a l'abast altres programes d'aquesta mena, com ara Límits, per l'àmbit de la justícia juvenil o Connecta, adreçat a la població general. Per tant, avui les dificultats per incidir preventivament a través de la família no tenen a veure amb una manca d'eines adequades, sinó a altres factors.
 
Els programes d'entrenament d'habilitats parentals s'orienten a enfortir els factors de protecció i a reduir els factors de risc de l'àmbit familiar, millorant les relacions positives dins de la família, el seguiment de la conducta dels fills (supervisió) i la comunicació dels valors familiars i les expectatives de conducta envers els fills (normes). A diferència de les intervencions orientades principalment a millorar la informació dels pares (sobre les drogues, l'adolescència, etc.) com ara les "escoles de pares", els programes d'entrenament d'habilitats parentals se centren en canviar i millorar les pràctiques educatives que apliquen les famílies, i s'han mostrat efectius per prevenir l'abús de drogues i altres conductes de risc. A més, seguiments a llarg termini mostren que són cost-efectius i que poden arribar a generar a la societat estalvis nou vegades superiors als seus costos.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article