#12: Envelliment actiu (Socialitzant BCN)

Quantes persones majors de 65 anys hi ha a Catalunya? Quines ajudes rep la gent gran? Quant costa una residència? Hi ha places públiques suficients? Al 'Social.cat' recollim una sèrie d'articles per entendre com és envellir a Catalunya.