[28-A] Les famílies i els fills, una prioritat dels partits que afecta a cada casa

Les ajudes a famílies monoparentals, la lluita contra les violències masclistes i l'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat són propostes que es repeteixen en els programes electorals


“Les famílies al centre” és el lema que han interioritzat tots els partits polítics a l’hora d’elaborar els programes electorals. Al ‘Social.cat‘ recopilem les principals propostes dels partits amb representació al Congrés en matèria d’igualtat, famílies i gènere.

Les ajudes a famílies monoparentals, la lluita contra les violències masclistes i l'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat són propostes que es repeteixen en els diferents programes electorals i, a diferència de les propostes per a persones amb discapacitat, són les més detallades. 

C’s: consideració de família nombrosa a les famílies amb dos o més fills 

C’s proposa una Llei de Suport a les Famílies que promogui la natalitat i garanteixi la igualtat de drets de totes les opcions de família.
Concretament, que totes les famílies amb dos o més fills tinguin la consideració de família nombrosa, i que les de tres o més fills ho siguin de categoria especial. A més, proposen que les famílies monoparentals amb fills a càrrec tinguin els mateixos beneficis que les nombroses, i que les que tinguin dos o més fills tinguin els mateixos beneficis reconeguts a les de categoria especial. Que en casos de separació o divorci en què s'acordi la custòdia compartida, tots dos pares conservin els beneficis de família nombrosa. Pel que fa a les adopcions, proposa crear una Oficina Nacional d'Adopcions per millorar i agilitzar els processos d'adopció, tant nacionals com internacionals. D’altra banda, aquesta formació política vol aprovar una Llei de Gestació Subrogada “altruista i garantista”.Per a poder conciliar, aquest partit polític proposa ampliar i equiparar els permisos de maternitat i paternitat fins a les 16 setmanes per cada progenitor. Quan els dos progenitors gaudeixin de forma corresponsable de totes les seves setmanes inicials, cada un d'ells disposarà d'un abonament de corresponsabilitat de dues setmanes més, fins a un total de 36 setmanes entre tots dos. També proposen bonificar el 100% de les cotitzacions empresarials durant una incapacitat temporal per causes relacionades amb l'embaràs o part i durant el gaudi dels permisos per maternitat i paternitat. Així com també donar suport a les dones que es reincorporen a la feina després de la maternitat: bonificar amb 100 euros / mes durant dos anys les cotitzacions socials de les treballadores que es reincorporen al seu treball o siguin contractades en un altre després del seu permís de maternitat. Per lluitar contra la bretxa salarial utilitzaran l’anomenat ús del 'currículum neutre' en els processos selectius de les empreses i promouran una major presència de dones en llocs visibles de responsabilitat. També flexibilitzaran les reduccions de la jornada de treball per cura de fills o familiars per facilitar la conciliació i fomentaran el teletreball

ERC: recuperar les competències en adopcions internacionals

ERC, proposa, en primer lloc, blindar les competències de Catalunya en matèria d’adopció internacional després que un nou reglament espanyol que hauria d’entrar en funcionament el proper 4 de juliol recuperi les competències cedides a la comunitat autònoma. Esquerra també vol elaborar una llei específica per a famílies monoparentals mitjançant la modificació de la Llei 40/2003 de famílies nombroses. Al mateix temps, es proposa adaptar la legislació espanyola sobre violència masclista al què marca el Conveni d’Istanbul i la resta de normatives ratificades per l’Estat.

JxCAT: un “salt significatiu” en l’ajuda a infants a càrrec sense concretar

Pel que fa als ajuts a les famílies, la mesura destacada de Junts per Catalunya és que la quantia de la prestació per a infants a càrrec faci un "salt significatiu", sense especificar en quin percentatge cal incrementar-la. També ampliar la deducció de l'IRPF per cada fill a la que tenen dret les dones, però no s'especifica en quant s'ha d'ampliar. El partit reclama més suport per a les famílies, sobretot per a família nombrosa, monoparental o amb persones amb dependència, però no especifiquen en què consistirà el suport. També asseguren que cal equiparar la conciliació entre sector públic i privat implementant un pla de Reforma Horària. Així mateix, vol eliminar el període mínim de carència de cotització a la seguretat social en períodes de maternitat o paternitat. També reclamen recuperar les competències en matèria d'adopció internacional. Pel que fa a les polítiques d'igualtat, JxCAT rebutja les impugnacions i derogacions de l'Estat contra els articles de la Llei catalana d'igualtat efectiva. També vol impulsar la creació d'un consell assessor en polítiques feministes i preveuen bonificacions fiscals per a les empreses amb treballadors que s'acullin a la guarda legal. Per últim, proposa que en la Llei Integral de Violència de Gènere s’integrin totes les formes de violència masclista, a banda de modificacions del Codi Penal per abolir el supòsit d'abús sexual, entre altres mesures per garantir el dret de les dones i els infants.

Podemos: 600 milions d’euros l’any per lluitar contra les violències masclistes

Referent a la diversitat sexual, Unidas Podemos proposa impulsar la Llei contra la discriminació per motius d'Identitat de Gènere i Orientació Sexual i la Llei integral sobre la protecció jurídica de les persones trans i el dret a la lliure determinació de la identitat i expressió de gènere. També vol implementar el pla estatal de lluita contra les violències masclistes amb una dotació anual de 600 milions d’euros que permeti garantir una alternativa habitacional immediata, en un termini de trenta dies, per a les dones i els menors que siguin víctimes de la violència masclista. Així mateix, establir el seu accés prioritari a les prestacions incloses en el procediment d'emergència ciutadana sense necessitat d'una denúncia prèvia i després d'un informe dels professionals qualificats. En l’àmbit familiar, vol donar suport a l’adopció a les famílies LGTBI i garantint el reconeixement de filiació de les parelles de dones lesbianes perquè puguin accedir a la maternitat en igualtat de condicions que les parelles heterosexuals. Referent a les famílies monomarentals, la formació proposa incrementar per als beneficiaris actuals l'import de la prestació de la Seguretat Social per fill o filla a càrrec fins a 150 euros mensuals. En matèria d’acolliment, vol fomentar l'acolliment familiar i és per això que promet oferir recursos i suport a les famílies acollidores, prioritzant l'acolliment en família extensa i evitant la separació de germans i germanes. En el cas de l'acolliment residencial, les petites residències substituiran els grans centres d'acollida. D'altra banda, s'unificarà el registre d'adopcions, pel que fa a requisits i temps d'espera. Unidas Podemos aposta per una maternitat “lliure i decidida” instaurant una sèrie de mesures com: garantir l'accés a la reproducció assistida de totes les dones en el Sistema Públic de Salut, la dispensació de l'anticoncepció d'urgència (píndola del dia després) en tots els centres d'atenció primària i serveis d'urgència. I assegurarà la cobertura de la interrupció voluntària de l'embaràs en el sistema públic de salut per a totes les dones, incloses les joves. Durant l’embaràs, vol potenciar la llibertat de decisió sobre els tractaments mèdics, reduir el nombre de cesàries i de parts induïts a les xifres recomanades pels protocols de l'OMS (15%) i oferir facilitats a les dones que desitgin una lactància prolongada i formar el personal sociosanitari d'atenció primària en matèria de lactància. També aposten per la implementació de la perspectiva de gènere en les institucions per eliminar la discriminació i fer efectiva la igualtat entre homes i dones. Per últim, proposen que els permisos de paternitat siguin iguals i intransferibles entre progenitors.

PP: ampliar la presó permanent en assassinats masclistes i ajudes a la natalitat

Pel que fa a la violència masclista, el PP vol "estendre els supòsits de presó permanent revisable en casos d'assassinat" i, a més, es comprometen a impulsar un pacte d'Estat contra la violència masclista, amb terminis i finançament, però sense concretar-los per ara. A més, volen aprovar protocols per protegir els infants maltractats i, en matèria de salut, volen millorar els protocols existents en prevenció. En plans d'igualtat, els populars volen aprovar un nou pla estratègic que promogui la igualtat en l'entorn laboral, però no concreta quines mesures poden afavorir aquesta igualtat. Sí que afirmen que volen afavorir la conciliació agilitzant el teletreball o les borses d'hores. Sobre famílies, volen impulsar un portal de suport a la natalitat que unifiqui tots els recursos i ajudes, fomentaran l'adopció internacional, oferiran ajudes socials i formació a les mares joves o en situació d'exclusió o per a mares menors de 18 anys. També volen promoure incentius fiscals per a les empreses que contractin dones després de la maternitat. També tindran especial atenció a les famílies nombroses.

PSOE: “no” als ventres de lloguer

El PSOE diu “noˮ als ventres de lloguer. Especifica que la gestació subrogada està prohibida a la legislació espanyola i justifiquen que aquesta mesura “mercantilitza els seus cossos i les seves funcions reproductivesˮ. També aposta per “abolir” la prostitució introduint una figura jurídica que permeti sancionar penalment als que la fomentin o se’n beneficiïn. També vol aprovar la llei integral contra el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, que compti amb mecanismes “adequats” per la prevenció i persecució, encara que no especifica quins. Pel que fa a la maternitat i la paternitat, es proposa desenvolupar programes de permisos parentals iguals i no transferibles i, quant a conciliació, vol promoure que organismes públics i empreses regulin els horaris amb una “major racionalitat” i que permetin la flexibilitat horària. Així mateix, vol elaborar una nova llei de famílies que respongui a les diferents estructures i necessitats familiars, com ara les famílies nombroses, monoparentals, de parts múltiples, acollidores, etc. Ho vol fer adequant les prestacions a cada necessitat. En el cas de les famílies nombroses, modificarà la consideració de família nombrosa especial perquè la puguin adquirir les famílies de quatre o més fills. Pel que fa a la igualtat, promet “seguir treballant” per tirar endavant la proposició de llei que garanteixi la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones als llocs de treball, així com impulsar plans d’igualtat. També desactivar la taxa rosa per als productes en “versió femenina” i reduir l’IVA dels productes d’higiene femenina al 4% perquè “són de primera necessitat”. I en referència a la violència masclista, es compromet a aplicar “totes les mesures del pacte d’estat contra la violència de gènere”, acompanyat de “partides pressupostàries destinades a prevenció, recuperació integral de les víctimes i assistència social, i la transposició del conveni d’Estambul a l’ordenament jurídic espanyol.

 

_________

El Social.cat ha recollit només les propostes dels partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats a les darreres eleccions generals. Els partits han estat ordenats per ordre alfabètic.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article